Pavyzdinė pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo forma

– UAB „Doris Group“, įregistruotai ir veikiančiai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, registracijos Nr. 302544270, veikiančiai adresu Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius, Lietuva

– Aš pranešu, kad atsisakau pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos 201__m. _____________________ mėn. ____d.

– Sutarties (Užsakymo/Sąskaitos) Nr. _____________________________________________________________________

– Dėl šių prekių __________________________________________________________________________________

– Gautų [gavimo data],

– [Pirkėjo vardas, pavardė]

– [Pirkėjo adresas]

– Pirkėjo parašas (tik jei ši forma pateikiama popierine forma) ______________________________________________

– [Dokumento pildymo data]-----

Teisė atsisakyti sutarties

Jūs turite teisę atsisakyti šios sutarties per 14 dienų nenurodydamas jokios priežasties.

Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis po 14 dienų nuo dienos, kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna prekę, arba kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę – jei sudaroma sutartis, pagal kurią Pirkėjas vienu užsakymu užsako daugiau negu vieną prekę ir jos pristatomos atskirai, arba kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį – jei sudaroma sutartis, pagal kurią prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis.

Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti šios sutarties Jūs turite pranešti UAB „Doris Group“, įregistruotai ir veikiančiai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, registracijos Nr. 302544270, veikiančiai adresu Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius, Lietuva, internetinis adresas biomed.lt, pagalba@biomed.lt apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą (pvz., paštu, faksu ar elektroniniu laišku).

Galite pasinaudoti pridedama pavyzdine forma, bet tai nėra privaloma. Priimamas ir laisvos formos aiškus ir nedviprasmiškas pranešimas.
Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Jūs atsiųstumėte pranešimą apie tai, kad pasinaudojate savo teise atsisakyti šios sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

Sutarties atsisakymo sąlygos yra nurodytos Pirkimo taisyklėse.