Garantijų suteikimas ir garantinis aptarnavimas

Kiekvienai BioMed.lt elektroninėje parduotuvėje parduodamai prekei yra suteikiama kokybės garantija. Kokybės garantijos trukmė yra nurodoma prekės aprašyme. Jei prekės aprašyme kokybės garantijos trukmė nėra atskirai apibrėžta, laikoma, kad prekei yra suteikiama 24 mėn. kokybės garantija.

Prekes garantiniam aptarnavimui prašome pristatyti į UAB Doris Group iš anksto suderintu laiku, adresu: Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius, Lietuva.

Garantinio aptarnavimo teikimo metu dėl gamintojo kaltės atsiradę gedimai šalinami per 14-21 dienas nuo prekės perdavimo garantiniam aptarnavimui momento arba per 45 dienas, jei garantiniam remontui atlikti būtina detalė turi būti pristatyta iš užsienio. Visais atvejais garantinį aptarnavimą siekiama atlikti per kuo trumpesnį laiką.

Prekių grąžinimo tvarka

 • Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.
 • Pirkėjas apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pardavėjui praneša pateikdamas aiškų laisvos formos pranešimą, arba pavyzdinę sutarties atsisakymo formą*, kuriuose būtų išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu pagalba@biomed.lt.
 • Taip pat Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šia teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas el. paštu pagalba@biomed.lt.
 • Jei Pirkėjui nepatinka nusipirktų prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.
 • Gavęs prekes Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis prekėmis tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
 • Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti Pardavėjo:
                   - pašalinti prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
                   - atitinkamai sumažinti pirkimo kainą;
                   - pakeisti prekę analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
                   - grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.
 • Savo pasirinkimą (gali būti pasirinktas tik vienas) Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę Pardavėjui. Jei Pardavėjas neturi galimybės įgyvendinti Pirkėjo reikalavimo, Pardavėjas siūlo alternatyvų būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.
 • Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
                   - pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu pagalba@biomed.lt, nurodant grąžinamas prekes;
                   - pateikti prekių įsigijimo dokumentą, garantiją patvirtinantį dokumentą (jei jis buvo išduotas);
                   - pateikti laisvos formos prašymą arba pavyzdinę sutarties atsisakymo formą*.
 • Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per prekių garantiją patvirtinančiame dokumente nustatytą jos kokybės garantijos terminą.
 • Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
 • Pinigai yra negrąžinami už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.
 • Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas. Grąžinant prekes pasinaudojus teise per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties taikomi papildomi reikalavimai: prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama - visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia tvarkinga bei nesugadinta pakuote. 
 • Grąžinant prekes pasinaudojus teise per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, Prekių grąžinimą apmoka Pirkėjas.
 • Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti savo kontaktus ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas turi teisę negrąžinti pinigų už prekes, kurios grąžintos su trūkumais. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie Pirkėjo buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti grąžinimo Pardavėjui metu.
 • Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu - UAB Doris Group, Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius, Lietuva.
 • Pirkėjas turi teisę pasinaudoti neteismine skundų ir žalos atlyginimo tvarka, sprendžiant tarp Pardavėjo ir Pirkėjo kilusius ginčus, pagal CK 6.2287str. 16 p.
 • Pirkėjas turi teisę kilusius ginčus spręsti Europos Komisijos sukurtoje Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje, kuri suteikia galimybę Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse įsisteigusiems elektroninę prekybą vykdantiems verslininkams ir Lietuvoje bei kitose Europos Sąjungos valstybėse gyvenantiems vartotojams kilusius ginčus spręsti internetu: https://ec.europa.eu/odr/
*Pavyzdinė sutarties atsisakymo forma - nuoroda.