Rankų dezinfekantas 1L
Turite klausimų apie prekę? Norite užsisakyti prekę telefonu?
Paskambinkite: 8 683 68331
arba  parašykite savo klausimą

Dezinfekcinis skystis rankoms 1L

Dezinfekantas rankoms yra efektyvi apsaugos priemonė nuo apvalkalinių (lipofilinių) virusų. Rankų dezinfekcinis skystis yra skirtas tik išoriniam naudojimui.

Detalus aprašymas

More details


Dezinfekcinis skystis rankoms yra pagamintas pagal Pasaulio Sveikatos Organizacijos rekomenduojamą formulę Nr.1. Naudojant tiksliai pagal naudojimo instrukciją, rankų dezinfekantas yra efektyvi prevencinė apsaugos priemonė prieš apvalkalinius (lipofilinius) virusus, kuriems priklauso ir SARS-COV-2 (COVID-19) virusas.

Veiklioji medžiaga:

 • Denatūruotas etilo alkoholis 80 % tūrio, CAS Nr. 64-17-5 EB Nr. 200-578-6.
 • Sudėtyje yra glicerolio, vandenilio peroksido.
 • Prieš naudojimą perskaityti naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapą. 

Naudojimas:
 • Užpilkite dezinfekcinio skysčio ant delno, padenkite visą rankų paviršių ir trinkite rankas, kol nudžius.

Dėmesio!
 • Skystis yra skirtas TIK IŠORINIAM NAUDOJIMUI;
 • VENGTI KONTAKTO SU AKIMIS;
 • Labai degus skystis ir garai;
 • Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių;
 • Nerūkyti;
 • Talpyklą laikyti sandariai uždarytą;
 • Laikyti gerai vėdinamoje ir vėsioje vietoje;
 • Turinį/talpyklą išmesti į atliekas pagal nacionalinius reikalavimus.

Dezinfekcinio skysčio 1L kaina 7,90 €. Šią spiritinę rankų odos dezinfekcijos priemonę galite saugiai pirkti internetu, neišeidami iš namų.

PATEKUS Į AKIS. Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. 

PRARIJUS
: nedelsiant skambinti į Apsinuodijimo kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Apsinuodijimo kontrolės ir informacijos biuro tel. 852362052, 868753378.


Tinka naudoti 2 metus nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. 


Gamintojas: UAB Kurana, Lietuva

Tūris: 1000 ml
Atsiliepimai apie prekę
Dezinfekcinis skystis rankoms
 - Ačiū už laiku pristatomas ir kokybiškas prekes